Varför boka en föreläsning med Shoka?

Enligt Shoka finns det en rad pusselbitar som är primära för att kunna leva ett oberoende ekonomiskt liv. Oavsett om det handlar om boende, jobb eller skola menar hon att ökad ekonomisk kunskap leder till bättre förutsättningar.

Kunskap om och insikt i hur känslor påverkar ekonomiska beslut

Efter drygt femton år som ekonomisk rådgivare inom bankväsendet, vet Shoka att behovet av mer kunskap om och insikt i hur känslor påverkar ekonomiska beslut är stort. 


Detta är ett behov som Shoka mer än gärna vill hjälpa till att bemöta, dels genom att skriva böcker, medverkan i olika sammanhang i media men också genom att föreläsa och utbilda om privatekonomi - ett ämne som berör alla, men som långt ifrån alla förstår. Hon menar att ett tidigt engagemang och sparande minskar risken för orättvisor och stärker självkänslan hos de allra flesta och hon har sett det med egna ögon.


Shoka kan ge dig de verktyg du behöver

Vill du också få de rätta verktygen för att kunna leva som ekonomiskt oberoende? Då ska du ta chansen och boka en föreläsning med Shoka.

Här är en lista över bokningsbara föreläsningar:

•Beteendedesign
•Beteendeekonomi
•Digital nudging och corporate nudging
•Digitaliseringens påverkan på vår ekonomi
•Hållbarhet och försäljning
•Nudging och beteendeekonomi
•Privatekonomi och investeringar
•Psykonomi


Mer ingående information om innehåll i respektive föreläsning finns under respektive rubrik under kategorin "Föreläsningar och innehåll".

Innehållet i föreläsningen anpassas självklart efter dina/gruppens förkunskaper, önskemål och behov. Du kan få information om såväl grundläggande som mer djupgående ekonomiska termer och begrepp, det viktigaste är att du fyller i dina önskemål när du bokar.

Föreläsningar och innehåll

Fotograf: Sean Lewthwaite

Beteendedesign

Shoka Åhrman gillar att slå hål på fördomar, i synnerhet sådana som handlar om pengar och privatekonomi. Var det därför hon sa upp sig från banken som ekonomisk rådgivare? Det svaret och mycket annat får du om du väljer att boka en föreläsningenen "Beteendedesign".

Shoka hjälper dig ta makten över ditt liv och dina drömmar - som garanterat blir lite bättre och lite större efter det att du har lyssnat på hennes tips och råd!


Beteendeekonomi

För Shoka handlar ekonomi i mångt och mycket om psykologi och beteendevetenskap. Hon hävdar att alla vardagsbeslut i mer eller mindre stor utsträckning styrs av känslor. Inte sällan känslor som påverkar oss att fatta irrationella beslut.

Vill du få bättre kunskap om hur du kan fatta icke känslostyrda beslut och på så vis få en bättre ekonomisk självkänsla? Då ska du boka föreläsningen "Beteendeekonomi".

Digital Nudging och Corporate Nudging

Åhrmans kunskaper om och erfarenheter av ekonomisk självkänsla, hållbarhet, ledarskap och beteendeekonomi går inte av för hackor. Inte heller hennes tips och råd kring "Nudging" som handlar om beteendevetenskapliga kunskaper som leder till bättre och mer hållbara beslut i vardagen. För såväl privatpersoner som företag (därav termen "Corporate Nudging").

Shoka Åhrmans andra bok, "Så blir du rik i den digitala ekonomin" (Fri Tanke Förlag, 2019), kan kanske beskrivas som en form av handbok i hur du kan lära dig förstå dina egna investeringsbeslut och de känslomässiga och psykologiska faktorer de omfattas av. Hur du kan minimera risken att påverkas alltför mycket av dessa faktorer handlar även föreläsningen "Digital Nudging och Corporate Nudging" om.

Digitaliseringens påverkan på vår ekonomi

Hela världen består av diverse digitala hjälpmedel, mer eller mindre användarvänliga och smärta, tar de hänsyn till människors konsumtions- och sparbeteenden. Den digitala ekonomin gör det möjligt för oss att hyra varor och tjänster istället för att köpa dem, vilket öppnar upp för såväl ekonomiska som miljömässiga besparingar.

Vill du köra dig mer om hur du nyttjar den nya tidens delningsekonomi på ett ännu bättre och smartare sätt? Boka Shokas föreläsning med rubriken "Digitaliseringens påverkan på vår ekonomi".

Hållbarhet och försäljning

Hållbarhet handlar dels om minskad påverkan på miljön, dels om sparande av resurser. Det handlar även om socialt engagemang och lönsamhet. Boka föreläsningen "Hållbarhet och försäljning" om du är företagare och vill lära dig mer om långsiktigt hållbarhetsarbete.

Nudging och beteendeekonomi

En föreläsning om ledarskap samt ekonomisk självkänsla och hållbarhet inom begreppet "Nudging". Boka den här föreläsningen om du är intresserad av beteendeekonomi baserad på beteendevetenskapliga vetenskaper och kunskaper kring detta.

Privatekonomi och investeringar

Det är lätt att ta den enkla vägen ut och skjuta upp saker som pensionssparande eller att falla för frestelser som leder till alltför stor konsumtion. Mest kanske på grund av bristande kunskaper och dålig självdisciplin.

Känner du igen dig i detta är föreläsningen "Privatekonomi och investeringar" ett bra sätt att få en nystart. Shoka ger dig konkreta tips och verktyg som gör att du kan ändra på gamla invanda mönster och ersätta den med smartare och ner hållbara val.

Psykonomi

Psykonomi är Shokas expertområde då det grundar sig i ekonomi i relation till beteendevetenskap. Grundtesen är att de beslut som fattas i vardagen inte sällan är känslostyrda, vilket ofta bidrar till att vi fattar irrationella och felaktiga beslut. En tes som Shoka gärna skriver under på och som även hennes böcker handlar mycket om.

Inspirerad av beteendeekonomer som bland andra Dan Ariely och Richard H Thaler (den senare Nobelpristagare i ekonomi) föreläser Shoka om den mänskliga faktorn bakom olika val. Som hon menar ofta glöms bort inom finansbranschen.

Vill du förstå de grundläggande psykologiska faktorerna som ligger bakom dina egna, och i vissa fall andras, finansiella beslut ska du boka föreläsningen "Psykonomi”.

Boka Shoka Åhrman

Kontakta oss gärna för tillgänglighet, pris och bokning.
Vi svarar så snabbt vi kan på din förfrågan